herobanner

Waarom
waterstof?

WATERSTOFMOBILITEIT VOOR EEN SUCCESVOLLE ENERGIETRANSITIE

regelgeving-2019
fit-for-55-2030-nl
ice-ban-2035-nl
koolstofneutraliteit-2050

2019

2030

2035

2050

WATERSTOF,
EEN ENERGIEDRAGER

energy-carrier-v2

Waterstof is een belangrijke energiedrager. Het biedt flexibiliteit, omdat het op verschillende locaties kan worden geproduceerd, opgeslagen, getransporteerd en gebruikt. Waterstof geproduceerd door elektrolyse met behulp van groene of emissiearme elektriciteit is een koolstofarme brandstof.


Elektriciteitstransmissie over lange afstanden vergt zware investeringen in infrastructuur en verbindingen.

De kosten worden geschat op ongeveer 1 miljoen euro per kilometer, en tot 2 miljoen euro per kilometer voor onderzeese hoogspanningslijnen. (source: RTE – Futurs énergétiques 2050).


Dit vormt zowel een economisch als een technisch probleem wanneer hernieuwbaar elektriciteit ver van de verbruikscentra wordt opgewekt. (offshore windenergie).


Door groene waterstof te combineren met brandstofceltechnologie wordt de elektriciteit opgewekt die nodig is om de motor aan te drijven en de accu van het voertuig op te laden. Bij de chemische reactie komen geen verontreinigende stoffen vrij en wordt alleen water uitgestoten. Dit draagt bij aan het vergroenen en vernieuwen van wagenparken, het verkleinen van hun koolstofvoetafdruk en milieu-impact en optimaliseert de operationele efficiëntie van hun activiteit.


WATERSTOF, EEN VECTOR VOOR ENERGIEOPTIMALISATIE
EN FLEXIBILITEIT

energy-optimization-v2

De productie van waterstof is cruciaal om ons energiesysteem duurzamer te maken. Dit is waarom:


– Koolstofarm waterstof maakt gebruik van hernieuwbare energie om overtollige elektriciteit op te slaan in de vorm van waterstof, waardoor het gemakkelijker te transporteren is.


– Het maakt het ook gemakkelijker om energie te transporteren van productiegebieden naar gebieden met een grote vraag, zonder dat er hoogspanningsleidingen nodig zijn.


– Bovendien biedt waterstof een flexibel, veerkrachtig alternatief voor het huidige elektriciteitsnet, waardoor overbelasting wordt voorkomen.


WATERSTOF, AANJAGER VAN DE ENERGIEREVOLUTIE IN EUROPA

10 MILJOEN

ton koolstofarme waterstof geproduceerd op Europese bodem tegen 2030.(REPowerEU-plan doelstelling voor 2020).

40 GW

aan elektrolysecapaciteit geïnstalleerd in de Europese Unie tegen 2031.

6,5 GW

in Frankrijk tegen 2030, in Duitsland 10 GW tegen 2035.

* Nuluitstoot tijdens gebruik: geen CO2-uitstoot of gereglementeerde luchtverontreinigende stoffen tijdens het rijden, volgens de WLTP-certificeringscyclus, met uitzondering van slijtageonderdelen.